Archiwum autora Asia Drabik

Lead Ads

Lipiec 17, 2020 4:31 pm Dodane przez Napisz komentarz

Dzi?ki kampaniom Lead Ads („Pozyskiwanie Kontaktów”) na Facebooku mo?emy uzyska? dane kontaktowe od potencjalnych klientów zainteresowanych Twoj? us?ug? lub produktem. Jak dzia?a kampania Lead Ads? Proces pozyskiwania leadów za pomoc? Lead Ads z punktu odbiorcy... Czytaj wi?cej


Jak wykorzysta? potencja? TikToka??

Czerwiec 23, 2020 12:03 pm Dodane przez Napisz komentarz

TikTok to aplikacja, która umo?liwia?tworzenie krótkich filmów do wybranej przez u?ytkownika muzyki. Baza jest ogromna – zawiera setki tysi?cy utworów, tak?e najnowsze hity oraz zabawne ?cie?ki d?wi?kowe do lip-sync (udawania, ?e si? ?piewa lub mówi).... Czytaj wi?cej